CON Schiedam

Centrale Opvang Nieuwkomers

Algemeen

Een wereldschool, met wereldkinderen en een wereldteam… 
CON de Wereldschool is een school voor nieuwkomers van 4 tot 13 jaar in Nederland die het Nederlands nog niet voldoende beheersen om binnen het reguliere onderwijs mee te kunnen. Leren communiceren in dagelijkse situaties staat binnen ons onderwijs centraal. We bieden een warme veilige eerste opvang, als voorwaarde voor het doorlopen van een positieve sociaal emotionele ontwikkeling. Ons pedagogisch klimaat is afgestemd op kinderen uit alle culturen, met ieders eigen bagage en overtuigingen als uitgangspunt. We luisteren en kijken naar de kinderen en leren ze de kracht van de uniciteit van eenieder, vanuit een intercultureel perspectief. We zoeken een balans tussen kennis en begrip voor de wereld en de Nederlandse cultuur, waardoor de kinderen dit als positieve waarde als bagage meenemen, het accent ligt zowel op functionele als communicatievaardigheden. We bieden een geïntegreerd programma gericht op de eerste woordenschat en mondelinge taalvaardigheid en leren kinderen dit toepassen in andere vakken. We betrekken de leerlingen zoveel mogelijk bij hun eigen ontwikkeling zodat er een goede aansluiting is bij de vervolgschool.  Na ongeveer een jaar op de Wereldschool, begrijpen, spreken, lezen en schrijven de leerlingen het Nederlands zodanig dat ze op een reguliere school naar keuze kunnen overstappen: ze zijn communicatief vaardig. 

 

Contact / Info

Adres gegevens:

Het CON de Wereldschool
De Meesterstraat 40
3119 PJ Schiedam 

Tel.nr.: 0104266123

 d.derouw@conschiedam.nl

 

 

 

 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
 • Con Schiedam
Previous Next

Copyright © 2015.
All Rights Reserved.